Priceless Treasures | The Idea | Our Books | Testimonials | Order | Blog | Contact Us

Atgofion Rhieni

Crëwyd 'Atgofion Rhieni' yn dilyn cais gan gwsmer - Catrin Evans (mae'r adran 'adborth' yn gweithio!). Aeth Catrin ati felly i gyfieithu y llyfr gyda chymorth Iolo Roberts.

Tra fy mod yn falch iawn medru cynhyrchu y fersiwn yma o Parents Memories yn y Gymraeg, yn anffodus nid yw gweddill y gyfres ar gael yn y Gymraeg ar hyn o bryd. Ymddiheuriaf hefyd nad wyf yn medru cynnig y gwasanaeth archebu na'r  ymholiadau gweinyddol eraill yn Gymraeg chwaith. Wedi dweud hynny, petawn yn derbyn  digon o geisiadau am y llyfrau eraill yn y gyfres, pwy a wyr beth all ddigwydd yn  y dyfodol.

Grandparents MemoriesGwna'r llyfr hwn anrheg wych i gwpl - yn fodd o'u perswadio nhw i rannu ystod eang o atgofion eu bywydau gyda'i gilydd yn ogystal â gyda'u teuluoedd.

Mae'r cofnod hyfryd yma yn gyfres o gwestiynau am eu plentyndod a'u bywyd  fel oedolion ynghyd â chwestiynau am eu hanes fel pâr (e.e sut gwrddom nhw,  hanesion eu carwriaeth/priodas, sut a phryd benderfynon nhw gael babi). Mae cyfle  hefyd i gofio nôl at eu teimladau y munudau cyntaf hynny y ganwyd eu babi, sut benderfynon nhw ar yr enwau, enwau eraill a drafodwyd a'r teimladau y  tro cyntaf ddalion nhw y babi newydd - a lot, lot mwy!

Fel y ceir yn y gyfres gyfan, cewch eich sbarduno gan gwestiynau syml gyda digon o le i ymhelaethu lle bo angen neu i gynnwys lluniau neu atgofion megis olion cyntaf y dwylo a'r traed neu ddarn bach o wallt.

Cewch oriau hapus iawn yn olrhain yr atebion i'r cwestiynau.

Yna, ar ôl i chi ei gwblhau mae'n gwneud anrheg berffaith iddynt basio  ymlaen i'w plant, ei dychwelyd atoch chi neu i'w gadw yn y teulu...

Welsh Parents Memories  - only £12.49 - CLICK TO BUY

Welsh Parents Memories complete Gift Setonly £15.99  - CLICK TO BUY

New! Welsh Parents Memories with Personalised Cover
and free gift box and pen - only £24.99. - CLICK TO BUY

Don't forget our Special Offers.

NEW!! Baby Talk Boxes

Menu
Guarantee
See An Example
FAQs
Personalised Covers
Special Offers
Special Presents
Feedback

Books
Memories
Mother's
Father's
Parents
New Parents
Grandmother's
Grandfather's
Grandparents
Atgofion Rhieni
Wedding

Other Products

Baby Talk Boxes NEW!!
Photo Album
Little Boxes
Of Thoughts

Coming Soon

More Info
Creative Memory
Family History
Unique Gifts